Post

Karel shodil po padesátce téměř čtyřicet kilo. Dost bylo hodování, říká


Nelo jenom o to zrcadlo. Vyjt v dom bez vtahu do tvrtho patra byl taky problm. Zdrav sice natst neprotestovalo, ale njak signly u tady byly. Ono kdy lovk pi vce 192 centimetr v 167 kilo, je ho fakt kus! piznv Karel Stilka, kter drel dietu u ped lety a zhubl 40 kilo, jene za pr let ml vhu zase nahoe.

Take tentokrt jsem do toho el znovu s jasnm clem udret si novou postavu, radikln jsem se rozhodl, pepnul si ve v hlav a na pomoc jsem si vybral ketonovou dietu. A pak jsem prost jen zaal. Ten prvn tden byl super! Nastartovala se ketza a zhubl jsem skoro 10 kilo, to byla velk motivace. Samozejm to souviselo s celkovm stavem organismu, kdy se lovk odvodn, proist a zane pijmat podstatn men mnostv stravy. Dal vsledky byly taky pozitivn, na zatku jsem hubl v prmru 2 kila za tden, pozdji sice mn, ale dleit je, e vha jde pod dol. Dal jsem si pedsevzet, e se budu vit jen jednou tdn v pondl, aby ten tden hezky zaal pozitivn informac, a pak hur do dalch dn, rad, jak si zpjemnit den, sympatick mu narozen ve znamen Bka, kter se opravdu zabejil a v hubnut vytrval.

Pr trik

Vce vlkniny
Napomh pocitu sytosti a pedchz zcp. Pomaleji se trv, m udruje stlej hodnotu krevnho cukru, take vs nehon mlsn.

astj porce
Dodrujte 4 a 6 porc denn, vyhnete se vlmu hladu i veernmu plenn ledniky.

Odmnou mu bylo neuvitelnch 37 kilo dole za pl roku. A jak to dokzal?

Vyzrl jsem na vl hlad

Vechno je to o prioritch. Nikdy jsem nebyl na tun jdla, ale zato jsem milovnk dobrho vna. V tom byl taky asi zakopan pes. V jdle jsem pidal vc zeleniny, alkohol jsem vynechal pln, vetn svho oblbenho vna. Pepnul jsem se na thodinov reim v jdle a vyhovuje mi to dodnes. Nejhor je pijt veer dom hladov, pak m lovk tendenci vyblit lednici. Odpoledn svainy mi jednoznan pomhaj k tomu, abych veer neml vl hlad, popisuje sv snahy Karel.

Taky si dvm podvdom men porce a sta mi to. Rd si dm hokou kvu a piju vc vody a te u si zase obas vychutnm svou oblbenou skleniku vna. Jinak jm ale vechno, jsem zastncem toho, e by lovk ml jdlo minimln ochutnat, aby si ovil, jestli by mu chutnalo a dlalo dobe, nebo ne. Kad jsme pece jin! Navc rd vam, akort tch hodokvas u bylo dost, snam se vait zdravji a jst stdm. To je cel kouzlo, k Karel a piznv, e teba sportu se nikdy moc nevnoval.

Pan Karel vil ped promnou 167 kilogram.

Sna se hodn chodit pky a ujt nkolik tisc krok za den. A taky peml o elektrokole, i kdy rozhodnut zatm nen. A jak vzpomn na dobroty z dtstv?

J, to byly buchty, bbovky, koblihy nebo i obyejn bramborky. Ty se smaily na sdle v litinovm hrnci. No, a k tomu kafe melta, opravdov, dn dnen nhraky. Pamatuju, e jedna z babiek dlala naprosto famzn vvar, vdycky s kouskem cel mrkve a domcmi vlasovmi nudlemi, a to byla bata jako hrom. Zajmav je, e jsem bval odmalika vdycky kost a ke a do svch ticeti jsem ml vhu naprosto bez problm. Mlo pohybu, kancelsk prce a pibvajc lta se postarala o mou mohutnou postavu s tm velkm bichem. Ale tomu u je konec, tvrd daleko thlej Karel, kter si pochvaluje, e te vbec nen unaven.

Dv jsem byl neustle ospal, pes den jsem byl schopn nkolikrt usnout u potae, protoe jsem v noci patn spal, k Karel.

Bouchnte pst do stolu

Nejlep na ketodiet je, e jakmile pejde organismus do stavu ketzy, najednou se ctte lehce a dobe. A to bez ohledu na to, e jste pln na zatku a mte kila navc. Alespo u mne to tak fungovalo a funguje pod. Ctm se sv, a kdy u jsem unaven, tak to nen z prostho byt, ale po fyzick nmaze. A potujc je, e jsem se mohl podvat na dno atnku a vythnout obleen, kter mi bylo kdysi ped vemi tmi kily. Tomu u jsem popravd moc nevil, usmv se sympatick mu, kter se raduje ze souasnho poas.

Teplo, to je zklad, mm pocit, e v minulm ivot jsem se musel narodit tak o osm set kilometr dle na jih. V lt se chystm k moi a plnuju i njak prodlouen vkend, asi v Londn nebo v m oblben Pai. Pesn jak k jeden nejmenovan znm fkucha, e mus jednou za as jet zase do Pae. Nakalibrovat si chu. A jsme zase u toho jdla, usmv se Karel, kter se pout do dal fze hubnut, protoe se chce dostat nkam ke stovce.

Pan Karel shodil za pl roku 37 kilogram.

A jak na to? To je otzka! Prost se musm hldat. Budu jst pravideln, men porce a pt mn vna. Ale pozor! dn asketick ivot to rozhodn nebude. Pidal jsem vc pohybu a umm se zapt. Kdy mi vha posko nahoru, hned ji koriguju. Stanovil jsem si limit plus 5 kilo, potom je teba zat nco dlat. Vem mu poradit: Hubnte, je to super! Bouchnte pst do stolu a eknte si dost. Udlte nco pro svoje zdrav i dobr pocit. J jedu dl, tch 37 kilo je jen vt plka. V dal fzi chci sundat nco ke 30 kilm.

Zajmavosti o Karlovi

Vk: 54 let
Vka: 192 cm
Pvodn vha: 167 kg
Souasn vha: 130 kg
Odkud: Praha
Znamen zvrokruhu: Bk
Oblben motto: Jez do polosyta, pij do polopita.
Zamstnn: v realitch
Konky: vaen, foto, cestovn
Oblben obleen: dny a sako
Oblben jdlo: vdesk zek, mule

Za pl roku zhubl 37 kg.